Ιατρικός Βελονισμός

Μία ασφαλής Μέθοδος Θεραπείας

Ο βελονισμός είναι αναγνωρισμένη ιατρική πράξη με θετικά αποτελέσματα για την υγεία και αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο θεραπείας. Βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος ασθενειών και παθήσεων χωρίς να έχει παρενέργειες.

 

Ο βελονισμός έχοντας μια ιστορική παράδοση πλέον των 3000 ετών, ήταν αναμενόμενο να αποτελεί ένα κράμα θρησκευτικών αντιλήψεων και κλινικών παρατηρήσεων. Η έμφυτη τάση του ανθρώπου να ερμηνεύει τα φυσικά φαινόμενα αποδίδοντάς σε υπερφυσικές δυνάμεις αλλά και η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων όπως τις αντιλαμβανόμαστε με το σύγχρονο κριτικό πνεύμα, είχαν σαν αποτέλεσμα ένα πλήθος ιδεοληψιών σύμφωνων με το θρησκευτικό πνεύμα του λαού της Κίνας, για πολλούς αιώνες να αποτελεί τη μοναδική ερμηνεία δράσης του βελονισμού. 

 

Η πρόοδος της νευροφυσιολογίας και της νευροενδοκρινολογίας, βοήθησε σημαντικά στην απομυθοποίηση όλων των φιλοσοφο-θρησκευτικών δοξασιών και στον καθορισμό ενός ακριβούς μοντέλου δράσης όλων των ενδογενών νευρικών, ορμονικών και μηχανικών μηχανισμών που συνθέτουν το ευνοϊκό αποτέλεσμα του βελονισμού, τουλάχιστον όσον αφορά τον οξύ και χρόνιο πόνο.

 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προτείνει τη μέθοδο του Ιατρικού Βελονισμού και έχει θεσπίσει ένα ευρύ κατάλογο ενδείξεων γι' αυτή.