Πολιτική Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για τη λειτουργεία της Ιστοσελίδας του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Βελονισμού Ελλάδας χρειάζεται η χρήση Cookies ώστε να δίνεται στον επισκέπτη η καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της σελίδας.


Χρησιμοποιούμε ν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

 

Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.