Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Η βιλιογραφια που συνιστά το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού αφορά βιβλία που έχουν συγγράψει αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές, ομιλιτές και άλλοι συγγραφείς σχετικά με τον Ιατρικό Βελονισμό. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων προτείνονται και άλλα συγγράμματα που οι συμμετέχοντες μπορεί να βρουν ενδιαφέροντα ως προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Εκτός των συγγραμάτων που αναφέρονται παρακάτω και της προτεινόμενης βιβλιογραφίας το Ινστιτούτο διανέμει κάθε έτος εποπτικό υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο από αυτό το εποπτικό υλικό είναι εικονογραφημένες σημειώσεις, εικονογραφημένα βιβλία, βοηθήματα και εργαλεία όπως πίνακες και χάρτες κ.α.

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Του Δρ Δημήτρη Βασιλάκου καθηγητή ΑΠΘ
Σύγγραμμα βελονισμού 750 σελίδων.

 

Σύγγραμα Ιατρικός Βελονισμός του Καθηγητή Δημήτριου Βασιλάκου

 

 

ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ TRIGGER

Του Δρ Δημήτρη Βασιλάκου καθηγητή ΑΠΘ
Σύγγραμμα βελονισμού 425 σελίδων

 
 

Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ - Ένας πλήρης θεραπευτικός οδηγός

του Δρ Η.Κωνσταντινίδη και του Ι.Κωνσταντινίδη
Δίτομο σύγγραμμα βελονισμού 1050 σελίδων.

 

Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ - Ένας πλήρης θεραπευτικός οδηγός. Δρ Η.Κωνσταντινίδη και του Ι.Κωνσταντινίδη

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Του ιατρού Αλεξανδρή Ιωάννη
Σύγγραμμα βελονισμού 280 σελίδων.

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ  Του ιατρού Αλεξανδρή Ιωάννη