Θεματολογία Σεμιναρίων

Θεματολογία Σεμιναρίων στον Ιατρικό Βελονισμό

Η ομάδα των Εκπαιδευτών Ιατρών παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένη βιβλιογραφική κάλυψη της βασικής ύλης του βελονισμού, καθώς και συστηματική εκπαίδευση, με τρόπο απλό, κατανοητό και πλήρως εναρμονισμένο με τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.

Το αναλυτικό και επίσημο πρόγραμμα αποστέλλεται στους συμμετέχοντες ιατρούς των κλειστών τμημάτων, πριν από την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου.

Παρακάτω καταγράφονται συνοπτικά οι βασικές θεματολογίες των σεμιναρίων μας:

 • Βασική θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και του Ιατρικού Βελονισμού
 • Θεωρία των μεσημβρινών
 • Τοπολογία και ενδείξεις των σημείων βελονισμού
 • Μηχανισμοί δράσης του ιατρικού βελονισμού
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις του ιατρικού βελονισμού (νευροφυσιολογία, νευροχημεία του βελονισμού)
 • Επιστημονική τεκμηρίωση του ιατρικού βελονισμού - Εvidence based Βελονισμός / ανά ειδικότητα ( Ορθοπεδική, Γυναικολογία, Νευρολογία, Δερματολογία, Γενική Παθολογία, Πνευμονολογία, Ιατρική Αποκατάσταση, Ψυχιατρική, Αλλεργιολογία, Ρευματολογία, ΩΡΛ)
 • Ανάλυση των παθήσεων/συνδρόμων με βάση τη Δυτική και την Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική
 • Διαγνωστικές μέθοδοι – διαφορική διάγνωση
 • Νοσολογία και θεραπευτικά πρωτόκολλα σε όλο το φάσμα των παθήσεων
 • Βελονισμός με βάση την θεωρία των οργάνων Zang-Fu
 • Αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων επώδυνων συνδρόμων 
 • Βελονισμός στην Οδοντιατρική
 • Αισθητικός βελονισμός
 • Βελονισμός και έξεις
 • Ωτοβελονισμός – Ωτοθεραπεία
 • Μικροσυστήματα βελονισμού
 • Κρανιοβελονισμός (κινεζικός και κατά Yamamoto)
 • Βελονισμός σε αθλητικές κακώσεις
 • Ηλεκτροβελονισμός
 • Εφαρμογή LASER στον βελονισμό
 • Ιαπωνέζικος βελονισμός
 • Μοξοθεραπεία
 • Σύνδρομα Μυοπεριτονιακού Πόνου – Trigger Points
 • Τεχνικές αντιμετώπισης μυοσκελετικού και νευροπαθητικού πόνου
 • Τεχνικές αναλγησίας με βελονισμό, ηλεκτροβελονισμό και ωτοβελονισμό
 • Κλινική πρακτική εξάσκηση ( τεχνική εντοπισμού και ψηλάφησης των σημείων, μέθοδοι βελονισμού, χρήση των σύγχρονων συσκευών διάγνωσης και θεραπείας)

Το εποπτικό υλικό των σεμιναρίων διανέμεται στο 1ο εξάμηνο σε ηλεκτρονική μορφή και αφορά την ύλη του Α' & Β' εξαμήνου.

Περιλαμβάνει τις σημειώσεις των Ελλήνων εισηγητών, μελέτες, εικονογραφημένα βιβλία και δημοσιεύσεις ξένων καθηγητών, άτλαντες, πίνακες και χάρτες.