Έναρξη εγγραφών 25ης σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων βελονισμού

08/05/2023

Έναρξη εγγραφών 25ης σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων βελονισμού

Έναρξη εγγραφών 25ης σειράς Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού

To Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας σε συνεργασία με την Ιατρική Εταρεία Βελονισμού Ελλάδας, σας ανακοινώνει την έναρξη της 25ης σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού, που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

  

Στόχος μας είναι η πλήρης και άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ιατρών και οδοντιάτρων, ώστε μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, να είναι δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή του Ιατρικού Βελονισμού.

 

Τα σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οδοντιάτρους. Με τις υπ’ αριθμό 574/Α4/1191/21-2- 1980, Υ7α/ΓΠ 55092/27-7-2004 και Υ7α/ΓΠ 112046/30-1-2013 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, ο βελονισμός αποτελεί αποκλειστικά Ιατρική Πράξη. Ήδη, στα περισσότερα ιατρεία πόνου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας, εφαρμόζεται συστηματικά ο ιατρικός βελονισμός με μεγάλη επιτυχία, στα πλαίσια της ενιαίας ιατρικής.

 

Οι εγγραφές για τον νέο κύκλο σπουδών στον Ιατρικό Βελονισμό έχουν ξεκινήσει.

 

Επικοινωνώντας με τη γραμματεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα σεμινάρια, το κόστος τους και για επιπλέον έκπτωση που μπορείτε να λάβετε εφόσον εμπίπτετε σε ορισμένες κατηγορίες έκπτωσης.

 

Τα τμήματα εκπαίδευσης είναι δύο ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη και ο αριθμός συμμετοχής είναι περιορισμένος και αφορά αποκλειστικά Ιατρούς & Οδοντιάτρους.

 

Ο Βελονισμός παραμένει μια από τις αρχαιότερες θεραπείες που μέχρι σήμερα βρίσκει εφαρμογή και θεραπεύει πλήθος παθήσεων, εξαρτήσεων και είναι πολύ αποτελεσματικός και στην αντιμετώπιση του πόνου.

 

Με το δίπλωμα του Βελονιστή έχετε μια επιπλέον ειδίκευση και εμπλουτίζετε τις ιατρικές σας υπηρεσίες. Αυτό αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για Θεσσαλονίκη & Αθήνα:

2310868117 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ


6 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σάββατο: 10.00 – 14.00 και 15.00 – 19.00
Κυριακή: 09.00 – 13.00
(Στα διαλείμματα προσφέρεται καφές)
2 ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΖΟΟΜ)
Σάββατο: 09.00 – 14.00
Κυριακή: 09.00 – 14.00

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ


6 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σάββατο: 10.00 – 14.00 και 15.00 – 19.00
Κυριακή: 09.00 – 13.00
(Στα διαλείμματα προσφέρεται καφές)

 

ΕΝΑΡΞΗ

30 Σεπτεμβίου 2023 στη Θεσσαλονίκη

14 Οκτωβρίου  2023 στην Αθήνα