Θεματολογία Σεμιναρίων

                     Για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζετε, ότι........

 • Δημιουργήθηκε από ομάδα έμπειρων ιατρών εφαρμογής βελονισμού με πολυετή πείρα και ανάλογη καταξίωση στον ιατρικό χώρο. Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο δημιουργεί επαγγελματίες ιατρούς βελονιστές.
 • Παρέχει ολοκληρωμένη βιβλιογραφική κάλυψη της βασικής ύλης του βελονισμού, καθώς και συστηματική εκπαίδευση, με τρόπο απλό, κατανοητό και πλήρως εναρμονισμένο με τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.
 • Η εφαρμογή του βελονισμού κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης,   γίνεται τόσο από τον εισηγητή, όσο και από τους ασκουμένους.
 • Το αναλυτικό και  επίσημο  πρόγραμμα του Α' & Β' εκπαιδευτικού έτους, αποστέλλεται  στους συμμετέχοντες ιατρούς των κλειστών τμημάτων, πριν την έναρξη των σεμιναρίων. Παρακάτω καταγράφονται  συνοπτικά οι βασικές θεματολογίες των σεμιναρίων μας:

 

 • Ιστορική εξέλιξη του βελονισμού. Η θεωρία των Yin/ Yang.
 • Τα σημεία του βελονισμού: Κατάταξη και ονοματολογία. Ανατομική θέση, καθώς και  λειτουργικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες.
 • Παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης. (Επίδειξη ηλεκτρονικών συσκευών ανίχνευσης σημείων βελονισμού).
 • Χειρισμός βελόνας. Πρακτική εξάσκηση επί πραγματικών περιστατικών.
 • Κατηγορίες σημείων βελονισμού.
 • Η βασική θεωρία της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.
 • Μεσημβρινοί: κατάταξη, ονοματολογία, φυσιολογία.- Μεσημβριακές συνδέσεις
 • Τεχνική του βελονισμού
 • Πως οργανώνουμε ένα ιατρείο βελονισμού.
 • Μέθοδοι βελονισμού.
 • Μοξοθεραπεία.
 • Παράδοξοι μεσημβρινοί. Πρακτική εξάσκηση επί των σημείων κλειδιών επί πραγματικών περιστατικών.
 • Παραδείγματα παθήσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται τα παραπάνω σημεία.
 • Extra σημεία. Πρακτική εξάσκηση επί των σημαντικότερων  σημείων.
 • Φαρμακοβελονισμός. (Υγρός βελονισμός)
 • Τα συμπαγή και τα κοίλα όργανα στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική
 • Διαγνωστικές μέθοδοι στην Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική. Διάγνωση με βάση την εξέταση της γλώσσας και τη  ψηλάφηση του σφυγμού.
 • Αιτιοπαθογένεση (εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες,      δραστηριότητα, στάση αίματος, κτλ.).
 • Διαφορική Διάγνωση.
 • Πρωτεύοντες Μεσημβρινοί. Αναλυτική διδαχή και των δεκατεσσάρων κύριων μεσημβρινών. Πρακτική εξάσκηση επί των σημαντικότερων σημείων αυτών. 
 • Κατηγοριοποίηση σημείων βελονισμού
 • Μέθοδος βελονισμού Shu– Mu.
 • Κατώτερα σημεία επιρροής.
 • Άλλα ειδικά σημεία
 • Επανάληψη των σπουδαιότερων σημείων βελονισμού. Βελονισμός αυτών   και θεραπευτικά πρωτόκολλα.
 • Στρατηγική επιλογή σημείων βελονισμού
 • Εισαγωγή στα LASER.  Σημειακός LASER  - Βελονισμός. Περιοχικές θεραπείες. Υπερπαλμικά LASER. (Επίδειξη χρήσης συσκευών Laserκαι πρακτική εφαρμογή).
 • Αιτιοπαθογένεση των νόσων σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική. (Π.Κ.Ι.)
 • Οξύς και χρόνιος πόνος. Νευροφυσιολογία και αγωγή του πόνου.
 • Νευροφυσιολογία και  νευροχημεία του βελονισμού.
 • Ο ρόλος του βελονισμού στη θεραπεία των επώδυνων συνδρόμων.
 • Βασικές αρχές Ηλεκτροβελονισμού: Ενδείξεις - Αντενδείξεις.
 • Επίδειξη ηλεκτρονικών συσκευών ηλεκτροβελονισμού και εκπαίδευση για τη χρηστή λειτουργία τους.
 • Αισθητικός βελονισμός.

 

 • Θεραπευτικά πρωτόκολλα, σε όλο το φάσμα των ενδείξεων του βελονισμού. Βελονισμός των κυριότερων σημείων αυτών. Ενδεικτικά:

 

 • Χρόνια κεφαλαλγία. Αιτιοπαθογένεια - Διάγνωση - Θεραπευτικά πρωτόκολλα.
 • Ψυχοσωματικά νοσήματα - Δερματολογικές παθήσεις. Θεραπευτικά πρωτόκολλα.  Πρακτική εξάσκηση.
 • Παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος.
 • Παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος.
 • Αθλητικές κακώσεις και βελονιστική προσέγγιση
 • Βελονισμός και παθήσεις του νευρικού συστήματος.
 • Μυοσκελετικές παθήσεις.
 • Ρευματικές παθήσεις.

                  Ο Βελονισμός στη θεραπευτική των παθήσεων των αισθητηρίων οργάνων:

 • Παθήσεις του ουρογεννητικού συστήματος.
 • Βελονισμός και έξεις. Παχυσαρκία - Κάπνισμα - Αλκοολισμός. Πρακτική εφαρμογή των πρωτοκόλλων.
 • Ο βελονισμός ως συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από τη χημειοθεραπεία.
 •  Βελονισμός και αισθητική ιατρική.
 •  Εφαρμογές του βελονισμού στην οδοντιατρική.
 • Τοπογραφία των σημείων ανά τμήμα σώματος (κεφαλή, αυχένας,  ράχη, κοιλία,  άνω άκρο,  κάτω άκρο).
 • Ποια από αυτά χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην ιατρική πράξη.
 • Ωτοβελονισμός (γαλλικός, κινεζικός). Θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Επίδειξη συσκευών ανίχνευσης σημείων ωτοβελονισμού. 
 • TriggerPointsκεφαλής, ράχης, άκρων.
 • Κινεζικός κρανιοβελονισμός.
 • Νέος Κρανιοβελονισμός κατά Yamamoto. (YNSA).
 • LASER Σημειακός Laser βελονισμός, περιοχικά LASER αποκατάστασης.

     ...............................................................................................................................................................................................................................

Οι ξένοι εισηγητές έχουν περαιτέρω εξειδικευμένη θεματολογία.  Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και είναι δωρεάν μόνο για τους συμμετέχοντες  στο διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα.                  

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους διακεκριμένους καθηγητές με τη θεματολογία τους:

 • DrMikeCummings, διευθυντής εκπαίδευσης της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού. Θέμα σεμιναρίου: "Εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού στη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων. Θεραπευτικά πρωτόκολλα ηλεκτροβελονισμού σε παθήσεις της εσωτερικής παθολογίας"
 • THOMAS LUNDEBERG, Professor of Physiology. Senior consultant in Rehabilitation Medicine and Pain Treatment, Rehabilitation Medicine University Clinic, Danderyds University Hospital AB, Stockholm, Sweden.Θέμα σεμιναρίου: " Νευροφυσιολογία του βελονισμού - Τεχνικές ενίσχυσης του αποτελέσματος του βελονισμού"
 • Dr.Raphael Nogier (Groupe Lyonnais d’ etudes Medicales). Θέμα σεμιναρίου: " Ωτοϊατρική - Ωτοβελονισμός".