Η εκτέλεση του Βελονισμού

Η Εφαρμογή του Βελονισμού & οι Προϋποθέσεις του Ιατρού Βελονιστή

Το 1981 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής Τρηματοθεραπείας από τους Ιατρούς Χ. Μαρκόπουλο και Κ. Κουτούδη, με σκοπό τη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων παραδοσιακού βελονισμού. Το Σεπτέμβριο του 2000, ιδρύεται το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με κύριο στόχο την εκπαίδευση των Ιατρών της Βόρειας Ελλάδας στη θεραπευτική «τέχνη» του Βελονισμού. Οι τριακόσιες ώρες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου Ιατρικού Βελονισμού, είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, εξασφαλίζοντας την άρτια επιστημονική κατάρτιση των Ελλήνων Ιατρών Βελονιστών.

Το Σεπτέμβριο του 2002, η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον αρχαιότερο επιστημονικό φορέα της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει και αποδέχεται την Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Βόρειας Ελλάδας ως το 33ο μέλος της. Στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκλέγεται για πρώτη φορά ως μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο Παθολόγος - Βελονιστής και διδάσκων ιατρός στο Ινστιτούτο κ. Ιωάννης Αλεξανδρής.

 

 

 


Στην προσπάθειά του το Ελληνικό Κράτος να κατοχυρώσει το δικαίωμα των Ελλήνων ασθενών για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του Βελονισμού, όρισε ως απαραίτητη προϋπόθεση, με την υπ' αριθμόν 574/Α4/1191/21-2-1980 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, την εκτέλεση βελονισμού μόνο από ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και έχουν εκπαιδευτεί στη βελονοθεραπεία και σε καμία περίπτωση από μη ιατρούς οποιοδήποτε επάγγελματος υγείας και αν κάνουν. Με ανάλογες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας που ελήφθησαν πρόσφατα, θεωρείται ρητά παράβαση του νόμου, η άσκηση του βελονισμού από άτομα που δεν διαθέτουν πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή αντίστοιχης Ιατρικής Σχολής του εξωτερικού, αναγνωρισμένου όμως από το Ελληνικό Κράτος.

 

Για να εφαρμόσει κάποιος το Ιατρικό Βελονισμό, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα, κρίνεται απαραίτητο:

  • Να είναι πτυχιούχος ιατρός.
  • Να έχει άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος για την Ελληνική Επικράτεια.
  • Να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής του.
  • Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον (300) τριακόσιες ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας Βελονισμού, σε εκπαιδευτικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  • Να είναι τακτικό μέλος αναγνωρισμένης ιατρικής εταιρείας Βελονισμού και εγγεγραμμένος στα αρχεία της.


Η αποτελεσματικότητα του Βελονισμού και η κατανόηση της νευροφυσιολογικής δράσης του, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποδοχή της θεραπευτικής αυτής τεχνικής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, τουλάχιστον όσον αφορά την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου. Σε μεγάλα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα τεχνικές βελονισμού και ηλεκτροβελονισμού εφαρμόζονται στα ιατρεία πόνου σε καθημερινή βάση. Ασφαλιστικές εταιρείες και Ταμεία Πρόνοιας Οργανισμών του Δημοσίου, καλύπτουν μερικώς ή πλήρως τη δαπάνη του βελονισμού σε ασφαλισμένους τους, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται από Ιατρούς Βελονιστές με τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος όπως ορίζονται από το νόμο, ακόμη και σε εξωνοσοκομειακή - ιδιωτική βάση.

Από το 1996 δημιουργήθηκε και λειτουργεί στον κόμβο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η πρώτη Ελληνική ιστοσελίδα για το Βελονισμό. Εκεί οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αντλήσουν γενικές πληροφορίες για τον βελονισμό και τις θεραπευτικές αρχές του και κυρίως να μελετήσουν το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο online περιοδικό για τον Ιατρικό Βελονισμό, με αξιόλογες ερευνητικές εργασίες από καταξιωμένους επιστήμονες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

 

Διαβάστε για τη: Θέση της Πολιτείας για την άσκηση του Ιατρικού Βελονισμού