Εγγραφές στα σεμινάρια Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2020 - 2022

27/05/2020

Εγγραφές στα σεμινάρια Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2020 - 2022

Εγγραφές 2ετούς κύκλου σπουδών στον Ιατρικό Βελονισμό

 

Οι εγγραφές για το 2ετή κύκλο σπουδών στον Ιατρικό Βελονισμό βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Επικοινωνώντας με τη γραμματεία στα αντίστοιχα τηλέφωνα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα σεμινάρια, το κόστος τους και για επιπλέον έκπτωση που μπορείτε να λάβετε εφόσον εμπίπτετε σε ορισμένες κατηγορίες έκπτωσης.

 

Τα τμήματα εκπαίδευσης είναι δύο ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη και ο αριθμός συμμετοχής είναι περιορισμένος και αφορά αποκλειστικά Ιατρούς & Οδοντιάτρους.

 

Ο Βελονισμός παραμένει μια από τις αρχαιότερες θεραπείες που μέχρι σήμερα βρίσκει εφαρμογή και θεραπεύει πλήθος παθήσεων, εξαρτήσεων και είναι πολύ αποτελεσματικός και στην αντιμετώπιση του πόνου.

 

Με το δίπλωμα του Βελονιστή έχετε μια επιπλέον ειδίκευση και εμπλουτίζετε τις ιατρικές σας υπηρεσίες. Αυτό αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για Θεσσαλονίκη & Αθήνα:

 

2310868117