22 σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκμάθησης Ιατρικού Βελονισμού

20/05/2021

22 σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκμάθησης Ιατρικού Βελονισμού

Έναρξη εγγραφών 22ης σειράς Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού

To Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας σε συνεργασία με την Ιατρική Εταρεία Βελονισμού Ελλάδας, σας ανακοινώνει την έναρξη της 22ης σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2021 - 2023), που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

 

Tο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Ελλάδας, σας ανακοινώνει την έναρξη της 21ης σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2020 - 2022), που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Στόχος μας είναι η πλήρης και άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ιατρών και οδοντιάτρων, ώστε μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, να είναι δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή του Ιατρικού Βελονισμού.

 

Τα σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οδοντιάτρους. Με τις υπ’ αριθμό 574/Α4/1191/21-2- 1980, Υ7α/ΓΠ 55092/27-7-2004 και Υ7α/ΓΠ 112046/30-1-2013 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, ο βελονισμός αποτελεί αποκλειστικά Ιατρική Πράξη. Ήδη, στα περισσότερα ιατρεία πόνου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας, εφαρμόζεται συστηματικά ο ιατρικός βελονισμός με μεγάλη επιτυχία, στα πλαίσια της ενιαίας ιατρικής.

 

Ο κύκλος της εκπαίδευσης στον Ιατρικό Βελονισμό είναι διετής (240 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης) και περιλαμβάνει συνολικά 16 διήμερα σεμινάρια. Κάθε ένα από αυτά διαρκεί 18 ώρες και πραγματοποιείται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα.

 

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο της Γραμματείας Αθήνας Θεσσαλονίκης 2310868117.