Τα Ωτιαία Σημεία και οι Ενδείξεις Βελονισμού κατά τον Paul Nogier

 

 

(1) Του Οφθαλμού*

 

Βρίσκεται στο κέντρο του τόξου του κύκλου που σχηματίζει το κάτω μέρος του λοβού.
Κύρια δράση: Οι οφθαλμοί.
Δευτερεύουσα δράση: Ισορρόπηση συμπαθητικού - παρασυμπαθητικού , αυτόνομου , ύπνος , μυΙκός τόνος.

 

(2) Οσφρητικό*

 

Βρίσκεται στο λοβό κοντά στην ένωση με το πρόσωπο. Σε απόσταση 1 mm από το πρόσωπο και στο μισό ύψος του λοβού.
Κύρια δράση: Μύτη , συγκινητικότητα.
Δευτερεύουσα δράση: Ήπαρ , αλλεργία.

 

(3) Των Γνάθων*

 

Βρίσκεται λίγο όπισθεν του αντίτραγου. Στο κέντρο ανεστραμμένου "Υ" του οποίου η εξωτερική πλευρά αποτελεί το τέλος της σκαφοειδούς αύλακας.
Κύρια δράση : Οδόντες.
Δευτερεύουσα δράση : Ανω άκρο , ουροδόχος κύστη , libido , άκρα εν γένει.

 

(4) Των Πνευμόνων*

 

Το μέρος της κόγχης που βρίσκεται κάτω από τη ρίζα της έλικας έχει στο κέντρο του μία μικρή εντομή. Ακριβώς στο κέντρο της εντομής βρίσκεται το σημείο 4.
Κύρια δράση : Αναπνευστικό σύστημα.
Δευτερεύουσα δράση : Έλεγχος του νευρικού συστήματος.

 

(5) Ακουστικό*

 

Το σημείο αυτό βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της γραμμής που σχηματίζεται από την ένωση της εσωτερικής πλευράς του τράγου με την εξωτερική.
Κύρια δράση : Ακουστικό νεύρο.
Δευτερεύουσα δράση : Μεταβολισμός των κυττάρων , συγκινητικότητα.

 

(6) Του Στομάχου*

 

Βρίσκεται επί της ρίζας της έλικας στη μέση της απόστασης μεταξύ του σημείου 0 και του χείλους της ανθέλικας. Το σημείο αυτό βρίσκεται σε μια εγκοπή.
Κύρια δράση : Το στομάχι.
Δευτερεύουσα δράση : Κοιλιακά σπλάγχνα.

 

(7) Του Λαιμού*

 

Βρίσκεται στη γωνία που σχηματίζει ο τράγος με τον ανιόντα κλάδο της έλικας. Το σημείο κρύβεται στην άνω εγκοπή του τράγου.
Κύρια δράση : Ο λαιμός.
Δευτερεύουσα δράση : Γεννητικά όργανα , ενεργητικότητα , συγκινητικότητα.

 

(8) Των Γονάδων*

 

Το σημείο αυτό είναι κρυμμένο κάτω από τον ανιόντα κλάδο της έλικας. Δεν βρίσκεται επί της κόγχης.
Κύρια δράση : Γεννητικά όργανα.
Δευτερεύουσα δράση : Νευρικός τόνος και συγκίνηση.

 

(9) Πάγκρεας*

 

Στο άνω ημιμόριο της κόγχης και πλησιέστερα προς την ανθέλικα παρά προς την έλικα βρίσκεται το σημείο αυτό.
Κύρια δράση : Εξωκρινή μοίρα του παγκρέατος , σπλήνα
Δευτερεύουσα δράση : Ισορροπία συμπαθητικού - παρασυμπαθητικού , συγκινητικότητα.

 

(10) Καρδιά*

 

Το σημείο αυτό βρίσκεται λίγο πίσω από τον 4ο θωρακικό σπόνδυλο.
Κύρια δράση : Καρδιά.
Δευτερεύουσα δράση : Πνευμονογαστρικό.

 

(11) Χολή*

 

Στην άνω κόγχη στο άνω τριτημόριο σε ίδια απόσταση από τη ρίζα της έλικας και το χείλος της ανθέλικας.
Κύρια δράση : Ήπαρ , χοληδόχος κύστη.
Δευτερεύουσα δράση : Ψυχισμός.

 

(12) Του Ορθού*

 

Βρίσκεται στην άνω κόγχη στο σημείο που το χείλος της ανθέλικας συναντά την έλικα. Είναι κρυμμένο κάτω από τον ανιόντα κλάδο της έλικας.
Κύρια δράση : Αιμορροϊδικές φλέβες και κόκκυγας.
Δευτερεύουσα δράση : Λαιμός , έντερο , ουροδόχος κύστη , ψυχισμός.

 

(13) Της Ισχιαλγίας*

 

Βρίσκεται ανάμεσα στον τρίγωνο βόθρο και τον ανιόντα κλάδο της έλικας.
Κύρια δράση : Ισχιακό νεύρο , οσφυϊκή περιοχή.
Δευτερεύουσα δράση : Οφθαλμοί.

 

(14) Του Γόνατος*

 

Στο κέντρο του τρίγωνου βόθρου.
Κύρια δράση : Γόνατο.
Δευτερεύουσα δράση : Τόνος - ακοή.

 

(15) Του Νεφρού*

 

Κρυμμένο κάτω από το χείλος της έλικας στο ύψος του τρίγωνου βόθρου. Το σημείο αυτό αρχίζει από τον τρίγωνο βόθρο και επεκτείνεται μέχρι το φύμα του Δαρβίνου , κρυμμένο πάντοτε κάτω από το χείλος της έλικας.
Κύρια δράση : Νεφροί.
Δευτερεύουσα δράση : Παρασυμπαθητικό σύστημα , ψυχισμός , μεταβολισμός.

 

(16) Κύριο σημείο Τριδύμου*

 

Γραμμική εντόπιση στο χείλος του λοβού. Το κύριο σημείο εντοπίζεται στο σημείο όπου καταλήγει μια γραμμή από το σημείο 21 (0) και το σημείο 27. Επεκτείνεται στην περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ των σημείων που καταλήγουν οι γραμμές που ξεκινούν από το 21 και περνούν από το 28 και από το 21 και περνά από το 29.
Κύρια δράση : Νευρικό σύστημα , μεσόδερμα , συμπεριφορά.

 

(17) Κύριο σημείο της Επιθετικότητας*

 

Στο άνω τριτημόριο του λοβού σε μια απόσταση 3 - 4 χιλιοστά από τη γραμμή ενώσεως του λοβού με το πρόσωπο.
Κύρια δράση : Συμπεριφορά , γεννητικά όργανα.

 

(18) Κύριο σημείο του Τράγου*

 

Βρίσκεται σε 2,5 εκατοστά από την κορυφή του τράγου , σε μια γραμμή που διασχίζει τον τράγο στη μέση.
Κύρια δράση : Ελαφρός μυϊκός τόνος , έξω γεννητικά όργανα.

 

(19) Κύριο σημείο του Δέρματος*

 

Κάτω από τον τράγο εσωτερικά , περίπου 0,5 cm από το χείλος του τράγου , στη μισή απόσταση από το άνω και κάτω χείλος του ακουστικού πόρου.
Κύρια δράση : Δέρμα , δικτυωτό σύστημα , ισορροπία συμπαθητικού - παρασυμπαθητικού , συμπεριφορά.

 

(20) Κύριο σημείο του Ώμου*

 

Κοντά στην ανθέλικα , ψηλότερα και πίσω από το σημείο 3.
Κύρια δράση : Ώμος.

 

(21) Κύριο σημείο "Μηδέν"*

 

Βρίσκεται επί της ρίζας της έλικας , στο επίπεδο όπου η ρίζα ανυψώνεται από την κόγχη. Αναγνωρίζεται από μια εγκοπή που ανιχνεύεται εύκολα ακόμη και με το νύχι.
Κύρια δράση : Το αυτί.

 

(22) Κύριο σημείο του Κάτω Άκρου*

 

Βρίσκεται 1 χιλιοστό περίπου πάνω από το σημείο 21 στον ανιόντα κλάδο της ρίζας της έλικας. Κύρια δράση : Ελέγχει την κινητικότητα και την ευαισθησία του κάτω άκρου αποκλειστικά.

 

(23) Κύριο σημείο των Άνω Άκρων*

 

Βρίσκεται 2 χιλιοστά από το σημείο 22 , σε ίδια απόσταση από τα δύο χείλη της έλικας , περίπου στο ύψος της συνάντησης της ανθέλικας με την έλικα.
Κύρια δράση : Ελέγχει την αισθητική αλλά όχι την κινητική λειτουργία του άνω άκρου.

 

(24) Κύριο σημείο της Αλλεργίας*

 

Βρίσκεται στην κορυφή του αυτιού. Στην ένωση της έσω επιφάνειας με την έξω. Το σημείο αυτό το βρίσκουμε από δύο πλευρές. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχουν δύο σημεία : το ένα κρυμμένο κάτω από το χείλος και το άλλο επί του χείλους.
Κύρια δράση : Αλλεργία , κυτταρικός μεταβολισμός , συγκινητικότητα.

 

(25) Κύριο σημείο του Δαρβίνου*

 

Στο σημείο ένωσης του σώματος και της ουράς της έλικας. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο επίπεδο του φύματος του Δαρβίνου σε μία εγκοπή του χόνδρου.
Κύρια δράση : Αισθηματικότητα που αφορά το μεσόδερμα και το εξώδερμα.

 

(26) Κύριο σημείο της Σύνθεσης*

 

Βρίσκεται στη μαστοειδή πλευρά του αυτιού.
Κύρια δράση : Γενική αισθητική και κινητική. Δεν επηρεάζει όμως ούτε τη μετωπιαία περιοχή , ούτε τον ρινεγκέφαλο στους υποδοχείς του. Ενδιαφέρει τις ψυχικές αντιδράσεις.

 

(27) Κύριο σημείο Εγκεφαλικό*

 

Επί της κορυφής της ανθέλικας.
Κύρια δράση : Χαρακτήρα , ψυχισμό , θάλαμο.

 

(28) Κύριο σημείο Ινιακό*

 

Στο σημείο ένωσης του αντίτραγου με την ανθέλικα , επί της ανθέλικας. Είναι πολύ επώδυνο σημείο.
Κύρια δράση : Αισθητικές και κινητικές διαταραχές στο χώρο των παραγόντων του μεσοβλαστικού δέρματος.

 

(29) Κύριο σημείο Γεννητικό*

 

Δύο χιλιοστά χαμηλότερα από το σημείο που η ανθέλικα ενώνεται με τη μεσοτράγειο εντομή.
Κύρια δράση : Εξωτερικά γεννητικά όργανα , μυϊκό τόνο , μάτι.

 

(30) Κύριο σημείο Μυελικό*

 

Στην ουρά της έλικας. Στο χείλος της έλικας στο σημείο που καταλήγει μια ακτίνα από το σημείο 21 που περνάει από το σημείο 20.
Κύρια δράση : Περιφερικό νευρικό σύστημα.