Παράδοξοι Μεσημβρινοί

Ζαχαριάδης Χρήστος , Αναισθησιολόγος

 

Γενικότητες.

Οι Παράδοξοι Μεσημβρινοί (Παρ. Μ.) είναι οκτώ (8) και σε αυτούς κυκλοφορεί, κυρίως, η Προγονική Ενέργεια. Εξαρτώνται, είτε "άμεσα" από το όργανο Νεφροί, είτε από τους Π.Μ. των Νεφρών (Rn) και Ουροδόχου Κύστης (V). Εξαίρεση αποτελεί ο Παρ. Μ. Daimai.

 

Όλοι οι Παρ. Μ. έχουν ανιούσα πορεία, με εξαίρεση πάλι τον Daimai, ο οποίος περιβάλλει το σώμα κυκλικά, σαν ζώνη. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η Προγονική Ενέργεια κυκλοφορεί προς την ίδια κατεύθυνση (π.χ. στον Yinqiao, η ενέργεια αυτή κυκλοφορεί από το σ. 1 V Jingming προς το σ. 62 V Shenmai. Η διαδρομή της δηλ. είναι φυγόκεντρος.

 

Οι Παρ. Μ., κατά τη διαδρομή τους, δανείζονται σημεία από τους Π. Μ., τους οποίους και συνδέουν, με αυτόν τον τρόπο, μεταξύ τους. Μόνο οι Παρ. Μ. Dumai και Renmai έχουν αποκλειστικά δικά τους σημεία.

 

Κάθε Παρ. Μ. διοικείται από ένα ειδικό σημείο, το σημείο κλειδί ή σημείο σύνδεσης. Από τα σημεία αυτά, τα τέσσερα (4) βρίσκονται στο άνω άκρο και τα τέσσερα (4) στο κάτω.

 

Όπως δείχνουν και τα ονόματά τους, οι Παρ. Μ. δεν έχουν άμεση σχέση με τα όργανα Zang και τα σπλάχνα Fu, αλλά κυβερνούν τα Παράδοξα Σπλάχνα δηλ.

 
* Τον Εγκέφαλο και το Νωτιαίο Μυελό (Νευρικό Σύστημα) 
* Τα Οστά (Ερειστικό Σύστημα) 
* Τα Αιμοφόρα Αγγεία (Κυκλοφορικό Σύστημα) 
* Τη Χολή (Ηπατοχολικό Σύστημα) 
* Το Γεννητικό Σύστημα

 

Ο Zhongmai και ο Renmai παίζουν θεμελιώδη ρόλο στο γεννητικό σύστημα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, όπου ενεργούν, κυρίως, σε επίπεδο μήτρας. Το Κ.Ν.Σ. εξαρτάται, κυρίως, από τον Dumai, τον Υinqiao και τον Υangqiao. Το κυκλοφορικό από τον Yinwei.

 

Εισαγωγή.

 

Ο όρος Παράδοξος Μεσημβρινός χρησιμοποιείται σε αντίθεση με τον όρο Πρωτεύων Μεσημβρινός 
* σημαίνει απομονωμένος, ξεχωριστός, επειδή δεν έχει σχέση με τις ενώσεις Yin-Yang, ή εσωτερικού-εξωτερικού. 
* αρδεύει τους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στους Πρωτεύοντες Μεσημβρινούς 
* Οι Π. Μ. είναι οι ποταμοί, οι Παρ. Μ. είναι οι λίμνες. 
* είναι απλοί αγωγοί, που μεταφέρουν την προγονική ενέργεια των Νεφρών στις διάφορες περιοχές του σώματος και, κυρίως, στα Παράδοξα Σπλάχνα. 
* Η διαδρομή τους είναι είτε ανεξάρτητη, είτε χρησιμοποιούνται οι δρόμοι των Π. Μ. 
* Οι Dumai και Renmai πηγάζουν από τους Νεφρούς. Επικοινωνούν εξ ίσου με το Yin και το Yang του Συμπαντος (Nei King).

 

DUMAI 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ

 

Ο όρος DU σημαίνει διοικώ, κυβερνώ. Ο Dumai:

 
* Κυβερνά όλους τους Μεσημβρινούς Yang του σώματος. 
* Είναι η Θάλασσα των Μεσημβρινών Yang. 
Ο Dumαι κυκλοφορεί στο οπίσθιο μέρος του σώματος-είναι συνεπώς Yang.

 

Περιγραφή.

 

Η περιγραφή των σημείων δεν είναι αρκετή για να ερμηνεύσει τις παθολογικές εκδηλώσεις του μεσημβρινού.

 
Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε την εσωτερική διαδρομή και τα δευτερεύοντα αγγεία, με τα οποία συνδέεται ο μεσημβρινός αυτός.

 
Ο Dumai πηγάζει από τους Νεφρούς, καταλαμβάνει τα γεννητικά όργανα, φθάνει στο περίνεο, στο σ. 1 VC Huiyin και περνά στο σ. 1 VG Changqiang, στο ελεύθερο άκρο του κόκκυγα.

 
* Η περιγραφή των σημείων δεν είναι αρκετή για Το κυρίως αγγείο, από το σημείο αυτό πορεύεται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης μέχρι το σ. 16 VG Fengfu και, στη συνέχεια, 1 cun επάνω από τη γραμμή των μαλλιών, κάτω από το ινιακό, διεισδύει στον εγκέφαλο.


Ανεβαίνει στην κορυφή του κρανίου, στο σ. 20 VG Baihui.

 
Φθάνει στο μέτωπο, κατεβαίνει κατά μήκος της μύτης, διασχίζει το άνω χείλος και τελειώνει στα ούλα, μεταξύ των ριζών των δύο άνω μέσων τομέων, σε κοιλότητα. 
Ενώνεται με τον ΤΜΜ Στομάχου και τον Ren Mai.

 
* Το εσωτερικό αγγείο, στο επίπεδο των γεννητικών οργάνων δίνει μιά διακλάδωση, η οποία αναδύεται στο μέσο του τριχωτού του εφηβαίου, στο σ. 2 VC Qugu, από όπου ξεκινούν δύο κλάδοι:

 
* Ένας ανιών ή κοιλιακός, που ακολουθεί τον ΤΜΜ Σπλήνα, φθάνει στον ομφαλό, στο 8 VC Shenque, ανεβαίνει κατά μήκος της σπλαχνικής επιφάνειας του κοιλιακού τοιχώματος, διαπερνά το διάφραγμα και την καρδιά και αναδύεται στο θώρακα, για να συνδεθεί με τον ΤΜΜ Ουροδ. Κύστης. Καταλαμβάνει τον τράχηλο και το πρόσωπο, εισδύει στο κέντρο του ματιού και τελειώνει στο σ. 1 V Jingming.

 
* Ένας κατιών ή ραχιαίος, εισβάλλει στην ουρογεννητική περιοχή, φθάνει στο ορθό, περιβάλλει τους γλουτούς και συνδέεται με τον ΤΜΜ Ουροδ. Κύστης. Έτσι φθάνει και αυτός στο σ. 1 V Jingming και διεισδτει στον εγκέφαλο.

 
Από το σ. 1 V Jingming ακολουθεί τον Π.Μ. Ουροδ. Κύστης, ξανακατεβαίνει κατά μήκος του αυχένα και της ράχης ως το σ. 23 V Shenshu και εισδύει στους νεφρούς.

 

Ανάλυση των Σημείων

 

1 VG Changqiang. Στο ελεύθερο άκρο του κόκκυγα. Στέλνει δευτερεύον αγγείο στο σ. 1 VC Huiyin 

2 VG Yaoshu. Ιεροκοκκυγική άρθρωση 

3 VG Yaoyangguan. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του L4 Σε περίπτωση αποκλεισμού του, υπάρχει διαταραχή του κάτω τμήματος του σώματος 

4 VG Mingmen. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του L2 

5 VG Xuanshu. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του L1 Σημείο από όπου αναδύεται η Προγονική Ενέργεια των Νεφρών 

6 VG Jizhong. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D11 . 

7 VG Zhongshu. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D10 . Σημείο συγκέντρωσης της Ενέργειας Επικίνδυνο σημείο 

8 VG Jinsuo. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D9 . 

9 VG Shiyang. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D7 . Η Ενέργεια βρίσκεται σε υπολανθάνουσα κατάσταση (όπως και στα σημεία 4 VC, 12 VC, 22 VC) 

10 VG Lingtai. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D6 . Δρά στο σύνολο της θωρακικής κοιλότητας 

11 VG Shendao. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D5 . Μέσω εσωτερικού κλάδου, δέχεται την ενέργεια του ΤΜΜ Σπλήνα 

12 VG Shenzhu. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D3. 

13 VG Taodao. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του D1 . Στέλνει την ενέργειά του στο σ. 12 V Fengmen. 

14 VG Dazhui. Κάτω από την ακανθώδη απόφυση του C7. Δέχεται την ενέργεια όλων των δευτερευόντων ααγγείων των "Τριών Yang". Χρησιμεύει για τη διασπορά της Ενέργειας Yang 

15 VG Yamen. Μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των C1 και C2, 0,5 Cun επάνω από τη γραμμή των μαλλιών. Δέχεται την ενέργεια του Παρ. Μ. Yangwei 

16 VG Fengfu. Στον αυχένα, 1 Cun επάνω από τη γραμμή των μαλλιών, κάτω από το ινίο. Δέχεται την ενέργεια από τον Παρ. Μ. Yangwei και τον άξονα Taeyang. Είναι ο τόπος συγκέντρωσης της Ενέργειας Wei 

17 VG Naohu. 1,5 Cun από το σ. 16 VG Fengfu Δέχεται την Ενέργεια του άξονα Taeyang. Στέλνει αγγείο στον εγκέφαλο 

18 VG Qiangjian. 1,5 Cun από το σ. 17 VG Naohu 

19 VG Houding. 1,5 Cun από το σ. 18 VG Qiangjian και 1,5 Cun από το σ. 20 VG Baihui 

20 VG Baihui. Στην κορυφή του κρανίου, στην τομή της μέσης γραμμής και της γραμμής που ενώνει τις κορυφές των δύο αυτιών Δέχεται την ενέργεια των τριών αξόνων Yang Να μην βελονίζεται βαθιά 

21 VG Qianding 1,5 Cun από το σ. 20 VG Baihui 

22 VG Xinhui. 1,5 Cun από το σ. 21 VG Qianding ή 3 Cun από το σ. 20 VG Baihui Να μην βελονίζεται βαθιά. Απαγορευμένο στα παιδιά 

23 VG Shangxing. 1 Cun εμπρός από το σ. 22 VG Xinhui και 1 Cun πίσω από τη μετωπιαία γραμμή των μαλλιών 

24 VG Shenting. 0.5 Cun εμπρός από το σ. 23 VG Xinhui και 0,5 Cun από τη μετωπιαία γραμμή των μαλλιών Δέχεται ενέργεια από τον Π.Μ. Ουροδ. Κύστης 

25 VG Suliao. Στην κορυφή της μύτης 

26 VG Renzhong. Στο όριο του άνω και μέσου τριτημορίου της ρινοχειλικής αύλακας. Δέχεται ενέργεια από τους Π.Μ. Στομάχου και Παχ. Εντερου (Yangming) 

27 VG Duiduan. Στο κάτω άκρο της ρινοχειλικής αύλακας, στο όριο βλεννογόνου και δέρματος του άνω χείλους 

28 VG Yinjiao. Στο άνω ούλο, μεταξύ των ριζών των τομέων, στη μέση γραμμή. Τόπος διασταύρωσης των: Du Mai, Ren Mai και Π.Μ. Στομάχου