Οσφυαλγίες & Οσφυοϊσχιαλγίες

Ζαχαριάδης Χρήστος , Αναισθησιολόγος

 

Στη Δυτική Ιατρική, ο όρος υπονοεί οσφυϊκές νευραλγίες, των οποίων η νοσολογία αναφέρεται στην οριζόντια δερμοτομική κατανομή. Η αιτιολογία είναι όμοια, σε όλες τις περιπτώσεις: διαδικασία μηχανική, φλεγμονώδης ή εκφυλιστική, ικανή να συμπιέσει και/ή να ερεθίσει τη νευρική ρίζα.

 

Η Ανατολική Ιατρική μελετά τις οσφυαλγίες και οσφυοϊσχιαλγίες οριζόντια και κάθετα και ελέγχει την ενεργητική πορεία των πρωτευόντων και δευτερευόντων αγγείων. Τα σύνδρομα αυτά, κατά την Ανατολική Ιατρική, διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες, ανάλογα με την προέλευσή τους:

 

1) Οσφυαλγίες

 

i.Οσφυαλγίες, κατα μήκος της σπονδυλικής στήλης

 

* Ενδιαφέρουν το σύστημα των μεσημβρινών της Ουροδ. Κύστης και ειδικώτερα τους ΤΜΜ, ΠΜ, Επιμήκη αγγεία Luo, ΔΜ ΟΚ και Νεφρών 
* Ενδιαφέρουν το σύστημα των μεσημβρινών των Νεφρών και ειδικώτερα τους ΤΜΜ και ΠΜ 
* Ενδιαφέρουν το σύστημα του Παρ. Μ. Du Mai και ειδικώτερα τον ίδιο τον Du Mai και τα επιμήκη του αγγεία Luo.

 

ii.Οσφυαλγίες σε επίπεδο ιερολαγόνιας άρθρωσης

 

* Ενδιαφέρουν τους ΤΜΜ και ΠΜ της Χοληδ. Κύστης, καθώς και τους ΤΜΜ Νεφρών

 

iii.Οσφυαλγίες ζώνης

 

* Ενδιαφέρουν τους Παρ. Μ. Yangqiao και Yangwei

 

i. Οσφυαλγίες, κατα μήκος της σπονδυλικής στήλης

 

* ΤΜΜ Ουροδόχου Κύστης: Οσφυαλγίες πρόσφατες, έντονες, από κρύο. Αυξάνουν με την κίνηση και ο πόνος φθάνει, μέχρι τον 5ο δάκτυλο. Συνυπάρχουν σύσπαση στην ιγνιακή κοιλότητα και πιθανόν ημικρανία και νευραλγία στο πρόσωπο

 
Θεραπεία 
Τεχνική ΤΜΜ:60 V Kounloun και 2 Rn Rangu, για να έλθει ζέστη. 40 V Weizhong, να ματώσει

 

* ΠΜ Ουροδόχου Κύστης : Οσφυαλγίες υποχρόνιες, βαθιές. Από τις αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων μέχρι το κεφάλι. Αυχεναλγία. Το αίτιο είναι εξωγενές, το κρύο.

 
Θεραπεία 
Αποκλείεται ο άνεμος με βελονισμό των σ. 65 V Shugu χαμηλά και 12 V Fengmen υψηλά Σε τόνωση τα σ. 67 V Zhiyin, 64 V Jinggu, 60 V Kunlun, 3 IG Houxi, 2 Rn Ranggu Σε διασπορά τα σ. 40 V, 30 VB Huantiao

 

* Επίμηκες Αγγείο Luo Oυροδόχου Κύστης : Πόνοι κατά μήκος της Σ.Σ. (στην περιοχή του έξω κλάδου του ΠΜ ΟΚ), μέχρι το κεφάλι και το στόμα

 

 Θεραπεία 
* Το αγγείο είναι σε πληθώρα: Διασπορά του σ. Luo 58 V Feiyang 
* Το αγγείο είναι σε κενό: Διασπορά του σ. Yuan 64 V Jinggu και τόνωση του σ. Luo του Π.Μ. Ν 4 Rn Dazhong

 

* ΔΜ Ουροδόχου Κύστης και Νεφρού : Πόνοι διαλείποντες, θωρακο-οσφυϊκοί με δυσουρία, κυστίτιδα, πρωκτικές διαταραχές.

 

Θεραπεία 
* Αναζητούνται τα επώδυνα παρασπονδυλικά σημεία, από τον τράχηλο μέχρι το ιερό και διασπείρονται 
* Διασπορά στο σ. Shu 65 V Shugu 
*Tόνωση στα σ. Ging 67 V Zhiyin (άμφω) και του συζευγμένου 1 Rn Yongquan (στο αντίθετο).
* 40 V Weizhong (να ματώσει), 23 V Shenshu, 10 V Tianzhu, 20 VG Baihui, σημεία εκκίνησης και διέλευσης των ΔΜ V και Rn, για να κυκλοφορήσει η ουσιώδης ενέργεια 
* 2 Rn Ranggu και 60 V Kunlun για την εξισορρόπηση της πόλωσης 
* 28 V Pangguangshu (σ. Shu Ουροδ. Κύστης), με εφαρμογή moxas

 

* ΤΜΜ Νεφρού : Πόνοι κατά μήκος της Σ.Σ., στα πλάγια των ακανθωδών αποφύσεων, βαθύς, οξύς, έντονος. Ο πόνος αντανακλάται στην κάτω κοιλιά, στους βουβώνες και στο αντίθετο σκέλος. Κύφωση και δυσκολία να γίνει έκταση του κορμού

 
Θεραπεία 
*Τεχνική των ΤΜΜ. 
* 3 Rn Taixi, 7 Rn Fuliu (+moxas), για τόνωση της ενέργειας του νεφρού και 2 Rn Ranggu, για να έλθει ζέστη και να εξισορροπηθεί η πόλωση 
*Διασπορά στα επώδυνα σημεία και στα σ. 40 V Weizhong (να ματώσει), 2 VC Qugu, 3 VC Zhongji.

 

* ΠΜ Νεφρού : H βλάβη είναι πολύ παλιά, βαθιά και φθάνει ως τη ρίζα των ισχίων. Παρατηρούνται και τροφικές διαταραχές.

 

Θεραπεία 
* Να εμποδισθεί η διάχυση της βλάβης προς τα κάτω 6 Rt Sanyinjiao και προς τα επάνω 23 VC Lianquan 
* 3 Rn Taixi, 7 Rn Fuliu (+moxas), για τόνωση της ενέργειας του νεφρού και 2 Rn Ranggu, για να μπει στην κυκλοφορία 
* Να ματώσει το σ 40 V Weizhong.

 

* Παρ. Μ. Du Mai : Ο πόνος αφορά ολόκληρο το μεσημβρινό ή ένα μέρος του. Υπάρχει αίσθημα κενού στο κεφάλι.

 

Θεραπεία 
* σ. κλειδιά 3 IG Houxi (+62 V Shenmai), για να ανοίξει η κυκλοφορία 
*7 Rn Shenshu και 7 Rn Fuliu, για να ενισχυθεί η προγονική ενέργεια και 1 VG Changqiang, 20 VG Baihui, για να κυκλοφορήσει στον Du Mai 
* Διασπορά στα σ. 12 V Fengmen, 20 VB Fengchi 
* Σε θωρακική εντόπιση: 36 E Zusanli, 37 E Shangjuxu, 39 E Xiajuxu, 11 V Dashu 
* Σε οσφυϊκή εντόπιση: 16 VG Fengfu

 

* Επιμήκη αγγεία Luo του Παρ. Μ. Du Mai : Πόνος στη ράχη, με προκάρδια άλγη, τα οποία αντανακλούν πίσω, στο σ. 9 VG Zhiyang (στο ύψος του D7). Αίσθημα βάρους στο κεφάλι.

 

Θεραπεία 
* Βελονίζονται τα 4 σημεία ένωσης του Yang και του Yin: 4 VC Guanyuan, 12 VC Zhongwan, 22 VC Tiantu, 9 VG Zhiyang 
* Διασπείρεται το σ. 1 VG Changqiang

 

ii.Οσφυαλγίες σε επίπεδο ιερολαγόνιας άρθρωσης. Ιερολαγονίτις

 

* ΤΜΜ Χοληδόχου Κύστης : Πόνος στο ύψος της ιερολαγόνιας άρθρωσης, οξύς και έντονος, με επέκταση προς το μεγάλο τροχαντήρα και τον κόκκυγα. Συσπάσεις και παραισθησίες. 

Θεραπεία 
Τεχνική ΤΜΜ VB

 

* ΠΜ Χοληδόχου Κύστης : Πόνος στην ιερολαγόνια περιοχή, με συμπτωματολογία εσωτερικής σπλαχνικής προέλευσης

 

Θεραπεία 
* Τόνωση της ουσιώδους ενέργειας στα σ. 44 VB Qiaoyin,43 VB Xiaxi, 40 VB Qiuxu και κυκλοφορία της ενέργειας με τα σ. 34 VB Yanglingquan, 38 VB Yangfu, 39 VB Xuanzhong

 

iii.Οσφυαλγίες ζώνης

 

* Προσβολή του Παρ. Μ. Yangqiao : Ο ασθενής βρίσκεται σε ανταλγική θέση (γέρνει προς το πάσχον ημιμόριο).Αϋπνία


Θεραπεία 
* Σ. κλειδιά: 62 V Shenmai (+3 IG Houxi), 29 VB Juliao, 59 V Fuyang, 60 V Kunlun, 61 V Pushen, 10 IG Naoshu

 

*Προσβολή του Παρ. Μ. Yangwei : Πυρετός και ρίγη. Οίδημα στα πόδια

 

Θεραπεία 
* Σ. κλειδιά 5 ΤR Weiguan (+41 VB Linqi), 29 VB Juliao, 63 V Jinmen 
Τόνωση των 3 επιπέδων Yang (Taeyang, Shaoyang, Yangming) και του Taeyin: 2 Rt Dadu, 3 Rt Taibai 
Άνοιγμα του Shaoyang 10 TR Tianjing, 38 VB Yangfu

 

Β' Οσφυοϊσχιαλγίες

 

Η Ενεργητική τοπογραφία και η Δυτική Ιατρική συμπίπτουν στην άποψη των αναλογιών, μεταξύ των μεσημβρινών και της πορείας των νεύρων. Έτσι:

 
Ισχιαλγία του S1 αντιστοιχεί στον Π.Μ. V 
Ισχιαλγία του L5 αντιστοιχεί στον Π.Μ. VB

 
Η κατάργηση του αντανακλαστικού του αχιλλείου τένοντα οφείλεται σε ενεργητικό κενό των ΤΜΜ της ουροδ. κύστης

 
Η εμφάνιση κινητικής αδυναμίας οφείλεται σε βλάβη των Π.Μ., των αγγείων Luo και των Παραδοξων Μεσημβρινών.

 
Η κινητική αδυναμία του προσθίου κνημιαίου οφείλεται σε βλάβη του εγκαρσιου αγγείου Luo του μεσημβρινού της χοληδ. κύστης

 

* Ισχιαλγία του L5 : Πόνος που φθάνει ως το μεγάλο δάκτυλο, συνδυασμένος με πίεση στο θώρακα, πικρό στόμα, ημικρανία, διαταραχές του ύπνου Πάσχει ο ΠΜ VB

 

Θεραπεία 
44 VB Qiaiyin, 43 VB Xiaxi, 41 VB Linqi, 34 VB Yanglingquan Τα τοπικά επώδυνα και το σ. 30 VB Huantiao

 
* Ισχιαλγία του S1 : Πόνος που φθάνει ως τον 5ο δάκτυλο. Πάσχει ο Π.Μ. V

 

Θεραπεία 
64 V Jinggu, 60 V Kunlun, 45 V Yixi, 40 V Weizhong. Τα τοπικά επώδυνα και το σ. 30 VB Huantiao

 

* Παραλυτική ισχιαλγία : Πρόκειται για κενό ενέργειας Yong και χρωμοσωμικής, στο ύψος των μεσημβρινών που πάσχουν. Η κίνηση που προσβλήθηκε είναι το νερό (νεφροί-επινεφρίδια), το οποίο δεν μπορεί να θρέψει το ξύλο (ήπαρ= μύες και περιφερικά νεύρα). Εμφανίζεται μυϊκή ατροφία και παράλυση.

 
Θεραπεία 
* Πρέπει να ανοίξει ο Παρ. Μ. Dai Mai, ώστε να επικοινωνήσει το επάνω με το κάτω: 41 VB Linqi (+5 TR Weiguan). 
* Να ανοίξουν επίσης οι Παρ. Μ. Yinqiao και Yangqiai, οι οποίοι κυβερνούν την ισχύ και την κίνηση: 62 V Shenmai (+3 IG Houxi), 6 Rn Zhaohai (+ 7 P Lieque) 
* Να τονωθούν οι νεφροί, ώστε να κάνουν την ενέργεια του Yangming να ανεβεί: 7 Rn Fuliu, 4 GI Hegu, 36 E Zusanli, 41 E Jiexi 
*Το σ. 34 VB Yanglingquan, σ. Ηui των μυών 
* Χρήση ηλεκτροβελονισμού

* Σε οξείες ισχιαλγίες χρησιμοποιείται η τεχνική των ΤΜΜ, σε επίπεδο V ή VB, ανάλογα με την εντόπιση και τη σημειολογία

* Σε ισχιαλγίες, όπου εκτός από τον πόνο στην περιοχή του τροχαντήρα, υπάρχει και αϋπνία, πρόκειται για σύνδρομο του Παρ. Μ. Yangqiao. 
Βελονίζονται: 62 V Shenmai (+3 IG Houxi), 29 VB Juliao, 40 VB Qiuxu, 43 VB Xiaxi, 59 V Fuyang, 60 V Kunlun, 61 V Pushen, 64 V Jinggu

* Σε ισχιαλγίες, όπου συνυπάρχουν ρίγη, διαξιφιστικοί πόνοι στην έξω επιφάνεια του σκέλους, με σύσπαση, τοπική αίσθηση κρύου και/ή ζέστης, πρόκειται για σύνδρομο του Παρ.Μ. Yangwei.

 
Βελονίζονται:
 5 TR Weiguan (+41 VB Linqi), 63 V Jinmen, 29 VB Juliao, 35 VB Yangjiao, 38 VB Yangfu, 2 Rt Dadu, 3 Rt Taibai.

* Σε ισχιαλγίες διαλείπουσες, που δεν επεκτείνονται κάτω από την ιγνυακή κοιλότητα και εμφανίζουν συμπτώματα από τον πρωκτό ή το ουροποιητικό (τεινεσμός, δυσουρία, κυσταλγία κλπ), πρόκειται για διαταραχή των ΔΜ V και Rn.

 
Θεραπεία
 
* Τα σ. Ging στο υγιές: 1 Rn Yongquan, 67 V Zhiyin 
* Τα σ. Shu στο πάσχον: 3 Rn Taixi, 65 V Shugu 
* Το σ. 40 V Weizhong, σημείο ένωσης των ΔΜ 
* Τα σ. 28 V Pangguangshu και 3 VC Zhongji, σημεία Shu και Mu της ουροδ. κύστης 
* Κρανιοβελονισμός: Bελονίζεται η ζώνη 2 (αισθητική), αντίθετα με τη βλάβη, στο ανώτερο 1/5 
* Ωτοβελονισμός: 51 συμπαθητικό , 52 ισχιαλγία , 53 γλουτοί ,55 shenmen

 

Γ' Νευραλγία του μηρού

 

Η πορεία του πόνου ακολουθεί την πορεία της ρίζας του L4 Υπάρχει αντανάκλαση στην έσω προσθια επιφάνεια του σκέλους, ως το έσω σφυρό και το έσω χείλος του ποδιού. Η νευραλγία του μηρού εξομοιώνεται με προσβολή των μεσημβρινών του στομάχου και του σπλήνα. 
Επειδή όμως η περιοχή διαρρέεται και από τους άλλους μεσημβρινούς Yin (νεφρού και ήπατος), καθώς και μερικούς παραδοξους, θεωρείται ότι οι μεσημβρινοί αυτοί εκφράζουν τη διάχυση της νόσου.


Θεραπεία 
* Σε προσβολή των ΤΜΜ Σπλήνα και Στομάχου γίνεται τεχνική ΤΜΜ και βελονίζονται τα σημεία: 36 E Zusanli, 1 E Jiexi, 45 Lidui, 18 IG Quantiao, 2 E Sibai, 1 Rt Yinbai, 2 Rt Dadu, 2 VC Qugu, 3 VC Zhongji 
* Σε προσβολή των ΠΜ Σπλήνα και Στομάχου βελονίζονται τα σημεία: 4 GI Hegu, 36 E Zusanli, 41 E Jiexi, 34 E Liangqiu, 2 Rt Dadu, 5 Rt Shangqiu, 6 Rt Sanyinjiao, 8 Rt Diji 
* Σε προσβολή του κατιόντα κλάδου του Zhong Mai βελονίζονται τα σημεία: 4 Rt Gongsun (+ 6 MC Neiguan), 23 VB Zhejin, 25 VB Jingmen 
* Σε προσβολή τoυ Yinqiao βελονίζονται τα σημεία: 6 Rn Zhaohai (+7 P Lieque), 7 Rn Fuliu, 8 Rn Jiaoxin 
* Κρανιοβελονισμός: Bελονίζεται η ζώνη 2 (αισθητική), αντίθετα με τη βλάβη, στο ανώτερο 1/5 
* Ωτοβελονισμός: 40 οσφυϊκοί σπόνδυλοι, 49 γόνατο, 50 ισχίο

 

Δ' Γενικές παρατηρήσεις

 

Όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν ότι, με τη βελονοθεραπεία, η οσφυοϊσχιαλγία μπορεί να παρουσιάσει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα ή μιά παταγώδη αποτυχία, ανάλογα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
* Όσο πιο έγκαιρα γίνει η θεραπεία, τόσο καλλίτερο και μονιμότερο είναι το αποτέλεσμα
* Ένα σύνδρομο, που διαρκεί μήνες και έχει υποβληθεί σε πολυάριθμες θεραπείες, χρειάζεται πολύ προσεκτική αντιμετώπιση και, βέβαια, καλή γνώση του βελονισμού, ώστε η διάγνωση και η θεραπεία να είναι σωστές 
* Σε νέο άτομο, που έχει προσβληθεί από μορφή πολύ επώδυνη, με ανταλγική παραμορφωτική θέση, κατάργηση των αντανακλαστικών του αχιλλείου και της επιγονατίδας, η πρόγνωση είναι κακή, ακόμα και αν ο ακτινολογικός έλεγχος είναι αρνητικός. 
Τα άνω των 45 ετών άτομα παρουσιάζουν πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα, ακόμα και με ακτινολογικά ευρήματα σπονδυλαρθρίτιδας. 
* Η κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου δεν μπορεί να είναι επιδεκτική θεραπείας, με μόνο το βελονισμό (για τη διάγνωση χρειάζεται αξονική ή μαγνητική τομογραφία). 
* Η παρέμβαση με βελονισμό στην κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου δίνει καλλίτερα αποτελέσματα, οσον αφορά στον πόνο και τη λειτουργικότητα και λιγότερο καλά στις παρέσεις.

Η Σχολή του Torino παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, εφαρμόζοντας την παρακάτω μέθοδο:

 
1ος χρόνος: Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση. 
Οι βελόνες τοποθετούνται και ερεθίζονται ήπια, στα σημεία: 66 V Tonggu (έξω πελματιαίο νεύρο), 1 F Dadun (αναστόμωση του επιπολής και του εν τω βάθει περονιαίου νεύρου), 7 Rn Fuliu 

2ος χρόνος: Ο ασθενής ξαπλώνει στο υγιές πλάγιο, ενώ οι βελόνες παραμένουν. Προστίθεται και το σ. 30 VB Huantiao. Η βελόνα αυτή εισχωρεί 7-8 εκ. και γίνεται ήπιος ερεθισμός με περιστροφή της βελόνας. 
Βελονίζονται και τα σημεία: 34 VB Yanglingquan, 38 VB Yangfu

3ος χρόνος: Ο ασθενής τοποθετείται πρηνής και γίνεται ερεθισμός στα σημεία: 40 V Weizhong, 27 V Xiaochangshu (με σφυρί 7 ακίδων, μέχρι να ματώσουν).