Η Δυσμηνορροία στην Κινέζικη Ιατρική

Zαχαριάδης Χρήστος , Αναισθησιολόγος

 

Η δυσμηνόρροια χαρακτηρίζεται από πόνους στην περιοχή της κάτω κοιλιάς. 
Εμφανίζεται πριν, κατά και μετά την περίοδο

 

Οφείλεται:

α) σε ανεπάρκεια της ενέργειας του ήπατος 
β) σε ανεπάρκεια της ενέργειας και του αίματος 
γ) σε διείσδυση ενέργειας υγρασίας-κρύου, στο επίπεδο του γεννητικού συστήματος

 

Υπενθυμίζεται ότι το γεννητικό σύστημα, τόσο της γυναίκας, όσο και του άνδρα, αρδεύεται από την ενέργεια του ήπατος, του σπλήνα, του νεφρού, του Du Mai, του Renn Mai και του Zhong Mai. Κατά την Ανατολική Ιατρική, το γεννητικό σύστημα εποπτεύεται από το νεφρό. Όταν υπάρχει ανεπάρκεια της ενέργειας του νεφρού, εμφανίζεται ψυχρότητα, ανικανότητα, λευκόρροια ή σπερματόρροια Και όσοι μεσημβρινοί προέρχονται από το νεφρό, είναι αρμόδιοι για το γεννητικό σύστημα. Ο Du Mai, ο Renn Mai και ο Zhong Mai προέρχονται από ένα κοινό αγγείο, το οποίο πηγάζει από το νεφρό. Η εποπτεία του νεφρού ερμηνεύει και τους βαθείς πόνους στην οσφύ, κατά την δυσμηνόρροια.

 

Διακρίνεται σε δύο τύπους:

α) από κενό ενέργειας ήπατος ή διαταραχής Ενέργειας/Αίματος 
β) από πληθώρα, λόγω διείσδυσης υγρασίας κρύου

 

Συμπτωματολογία:

 
Δυσμηνόρροια κενού: Πόνοι στην κάτω κοιλιά, κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι οποίοι ανακουφίζονται με μασσάζ στην περιοχή. Το αίμα είναι ανοιχτόχρωμο, προς το ρόζ. Παρουσιάζονται εξάντληση, ίλιγγοι, εμβοές, οσφυαλγία Η γλώσσα είναι ανοιχτή κόκκινη και ο σφυγμός ασθενής.

Δυσμηνόρροια πλήθώρας: Πόνοι στην κάτω κοιλιά πριν από την έναρξη της περιόδου, οι οποίοι σταματούν, όταν αυτή αρχίσει. Το μασσάζ επιτείνει τον πόνο Το αίμα είναι άφθονο και ζωηρό κόκκινο. Υπάρχει αίσθημα διάτασης στο στήθος. Ο πυελικός πόνος αντανακλάται προς το θώρακα και τις πλευρές. Η γλώσσα είναι ζωηρή κόκκινη, με εκχυμώσεις στα πλάγια. Ο σφυγμός είναι βαθύς και τεντωμένος.

 

Θεραπεία:


Σε περίπτωση κενού γίνεται τόνωση, με εφαρμογή moxas, ενώ στην πληθώρα γίνεται διασπορά στα σημεία 4 VC Guanyuan, 6 VC Qihai, 6 Rt Sanyinjiao. 
Το σ. 4 VC Guanyuan είναι το σημείο πηγής, σημείο στο οποίο ο Renn Mai και ο Zhong Mai χωρίζουν και το σημείο από το οποίο εξωτερικεύεται το νερό του νεφρού. 
Το σ. 6 VC Qihai είναι η Θάλασσα της ενέργειας. Βελονίζοντάς το εξισορροπούμε τη σχέση Ε/Α. 
Ο βελονισμός του σ. 6 Rt Sanyinjiao, σημείου συνάντησης των 3 Yin μεσημβρινων των κάτω άκρων, ενισχύει τη δράση των άλλων δύο σημείων.

 
Σε περίτωση κενού βελονίζονται τα σ. 36 E Zusanli και 8 Rt Diji , ενώ σε πληθώρα το σ. 3 F Taichong. Τα 6 αυτά σημεία αρκούν συνήθως για τη θεραπεία της δυσμηνόρροιας 
Άλλα σημεία που δρουν ευεργετικά είναι τα σ. 26 VB Daimai, 27 VB Wushu και 28 VB Weidao, σημεία που δρουν στον Παρ Μ. Dai Mai, εξισορροπούν το άνω και κάτω μέρος του σώματος και δρα σε ιλίγγους, εμβοές κλπ. συμπτώματα από το κεφάλι. Σε κάποιες όμως μορφές δυσμηνόρροιας, η δράση των σημείων αυτών δεν είναι η αναμενόμενη. Τούτο συμβαίνει όταν η δυσμηνόρροια είναι δευτεροπαθής, απόρροια κάποιας εσωτερικής νόσου.

 
Στις περιπτώσεις αυτές, θα προστεθούν σημεία, τα οποία βοηθούν στην κυκλοφορία του νερού, δηλ. τα σημεία 23 V Shenshu, 28 V Pangguangshu (δηλ. τα σημεία Shu του νεφρού και της ουροδόχου κύστης), 31 V Shangliao, 32 V Giliao, 33 V Zhongliao, 34 V Xialiao (δηλ. τα σημεία που βρίσκονται στα ιερά τρήματα). Τα τελευταία αυτά σημεία στέλνουν μικρά αγγεία στην πυελική περιοχή και βελονίζονται σε μορφές βαριάς δυσμηνόρροιας ή σε άτομα με συνεχείς πόνους, οι οποίοι επιτείνονται κατά την περίοδο. Πρέπει να γίνεται έντονη διέγερση, με στροφές. Τα αφήνουμε in situ για 20'-30' λ. Αυτό γίνεται 2-3 φορές πριν την περίοδο. Βελονίζονται επίσης τα σημεία μήτρας και συμπαθητικού στο αυτί.

 

Σε μηνορραγία και πολυμηνόρροια, πρέπει να γίνει τόνωση της ενέργειας Yong, δηλ. τόνωση του Yangming, στα σημεία 12 VC Zhongwan, 4 GI Hegu και 36 E Zusanli.

 

Οι αιμορραγίες οφείλονται σε ανεπάρκεια της ενέργειας, που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το αίμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει τόνωση στα σημεία 36 E Zusanli, 6 Rt Sanyinjiao, 12 VC Zhongwan, με παράλληλη διασπορά του σ. 10 Rt Xuehai. Βελονίζονται επίσης τα σ. 2 Rt Dadu και 3 Rt Taibai, δηλ. τα σημεία τόνωσης και Yann του σπλήνα

 

Σε ολιγομηνόρροια, εκτός από την τόνωση των σημείων 10 Rt Xuehai και 6 Rt Sanyinjiao, πρέπει να βελονιστουν και τα σ. 3 F Taichong και 8 F Ququan, δηλ. τα σημεία Yuann και τόνωσης του ήπατος, που είναι το όργανο παραγωγής του αίματος.

 

Σημείωση: οι αιμορραγίες γενικά (επιστάξεις, ουλορραγίες κλπ. οφείλονται σε ανεπάρκεια της ουσιώδους ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει πάντα να τονώνεται ο άξονας Yangming στα σημεία 12 VC Zhongwan, 4 GI Hegu και 36 E Zusanli.