Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι διαλέξεις του κτηνίατρου Philip A.M. Rogers, του οποίου η κλινική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία στο βελονισμό είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο. Οι διαλέξεις αφορούν το ρόλο τη συμπληρωματικής ιατρικής γενικά, τη θεωρία και κλινική πρακτική του παραδοσιακού βελονισμού και τη θέση του ιατρικού βελονισμού στο σύγχρονο σύστημα υγείας.

 

Holistic concepts of health and disease

 

Acupuncture effects on the body's defence systems and conditions responsive to AP

 

Acupuncture for immune-mediated disorders

 

Traditional versus modern Acupuncture

 

Five phase theory and its use in medicine

 

The choice of Acupuncture points for AP therapy

 

Choice of Acupuncture points for particular conditions

 

Acupuncture points for the treatment of human backpain

 

Top 10 points for major body functions, organs and parts

 

Techniques of stimulation of the acupuncture points

 

Clinical use of low level laser therapy

 

Advances and instrumentation in diagnosis and treatment of trigger points in human myofascial pain: veterinary implications

 

Clinical experiences with Acupuncture: failures and successes

 

The Taiwan Report (περιγράφεται η εμπειρία του συγραφέα στην Ταϊβάν καθώς και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία)