Ενδείξεις του Βελονισμού

 

Αρχές στην εφαρμογή του Βελονισμού

 

Εποπτικό υλικό (χάρτες, διαγράμματα)

 

Τα Ωτιαία Σημεία και οι Ενδείξεις Βελονισμού κατά τον Paul Nogier

 

Οσφυαλγίες & Οσφυοϊσχιαλγίες, Ζαχαριάδης Χρήστος , Ιατρός

 

Η Δυσμηνορροία στην Κινέζικη Ιατρική, Ζαχαριάδης Χρήστος , Ιατρός

 

Παράδοξοι Μεσημβρινοί, Ζαχαριάδης Χρήστος , Ιατρός

 

Classical Points Combinations and Clusters of Points in Acupuncture Therapy by Shmuel Halevi Ph.D

 

Διαλέξεις στο βελονισμό, Philip A.M. Rogers MRCVS (πρόκειται για τις εκπαιδευτικές διαλέξεις του γνωστού ερευνητή και δασκάλου του ιατρικού βελονισμού)

 

Scientfic aspects of Acupunture, Felix Mann MB, BChir (πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του επιστημονικού συγγράματος με θέμα την ερμηνεία της δράσης του βελονισμού) (σε μορφή .pdf, 1,5MB)