Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον Ιατρικό Βελονισμό

Στα πλαίσια της συνεχίζομενης εκπαίδευσης των γιατρών στον Ιατρικό Βελονισμό, το Ερευνητικό Μετεκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού διοργανώνει κάθε χρόνο, σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Βόρειας Ελλάδας, σεμινάρια με εισηγητές διεθνώς καταξιωμένους  επιστήμονες.

 

5 - 6 Μαΐου 2001

 

Σεμινάριο Κρανιοβελονισμού κατά Yamamoto (YNSA - Yamamoto New Scalp Acupuncture)

 

Εισηγήτρια: Dr med Walburg Maric - Oehler, πρόεδρος της Γερμανικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού (DAGFA) και πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου για τον Ιατρικό Βελονισμό (ICMART)

 

Τόπος: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης

 
YNSA15.jpg YNSA5.jpg
YNSA14.jpg YNSA8.jpg

 

 

1 - 3 Μαρτίου 2002

   

Τάσεις και εξελίξεις στην επιστήμη του Ιατρικού Βελονισμού

 

Εισηγητής: Prof Wang Hong Kai, Beijing Academy of Traditional Chinese Medicine, China

 

Τόπος: Sun Beach Hotel, Θεσσαλονίκη

   

chin1.jpg chin2.jpg

 

20 Μαρτίου 2003 

"Νευροπαθητικός Πόνος". Στρογγυλή τράπεζα υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Βόρειας Ελλάδας. 

Τόπος: Ξενοδοχεία Electra Palace, Θεσσαλονίκη. 

Θεματολογία και εισηγητές: 
1. «Παθοφυσιολογία του νευροπαθητικού πόνου»: Μαϊδάτση Παναγιώτα, Αναπλ. Διευθύντρια Αναισθησιολογίας, Ιατρείο Πόνου Νοσ. ΑΧΕΠΑ. 
2. «Ο ρόλος της ουσίας Ρ στην έκλυση του νευροπαθητικού πόνου»: Μπαλογιάννης Σταύρος, Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ. 
3. «Φαρμακευτική αντιμετώπιση του Νευροπαθητικού πόνου»: Γκιάλα Μαρία, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Α.Π.Θ. 
4. «Intramuscular Stimulation (IMS) in the treatment of Neuropathic Pain» C.Gunn, Clinical Professor, Multidisciplinary Pain Center, University of Washington, Seattle,WA και Πρόεδρος στο Institute for the Study and Treatment of Pain (iSTOP), Vancouver,BC. 

21 - 23 Μαρτίου 2003 

Σεμινάριο IMS (intramuscular stimulation): Εν τω βάθη μυική διέγερση στη θεραπεία των μυοσκελετικών συνδρόμων και του νευροπαθητικού πόνου 

Εισηγητής: Chan Gunn, Clinical Professor of Anesthesiology, British Columbia University και οι συνεργάτες του από το Institute for the Study and Treatment of Pain, Vancouver Canada 

Τόπος: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

IMS1.jpg IMS3.jpg
IMS2.jpg IMS4.jpg

 

 

17 - 18 Απριλίου 2004

 

«Current neurophysiological aspects of the needling effect. How to increase the effectiveness of Acupuncture treatment: Electroacupuncture, TENS, LASER» «Σύγχρονες νευροφυσιολογικές απόψεις για τη δράση του Βελονισμού. Τεχνικές ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Βελονισμού: Ηλεκτροβελονισμός, TENS, LASER»

 

Εισηγητής: Thomas Lundeberg, Professor of Physiology, Department of Surgical Sciences Section for Anesthesiology and Intensive Care,Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

 

Τόπος: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης

 

cme2004b.jpg cme2004a.jpg
cme2004c.jpg cme2004d.jpg

 

 

19 - 20 Μαρτίου 2005

 

Auricular Medicine - Ωτοβελονισμός

 

Εισηγητής: Dr Raphael Nogier, Groupe Lyonnais d' Etudes Medicales

 

Τόπος: Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

 

Την έναρξη του σεμιναρίου χαιρέτησε ο γεν. γραμματέας της ICMART, Dr Francois Beyens.

 

18 - 20 Νοεμβρίου 2005

 

Auricular Therapy - Ωτοθεραπευτική

 

Εισηγητής: Dr Raphael Nogier, Groupe Lyonnais d' Etudes Medicales

 

Τόπος: Κέντρο Ιστορίας το Δήμου Θεσσαλονίκης

 

 

nog1.jpg nog3.jpg
nog4.jpg nog5.jpg

 

19 - 21 Μαΐου 2006

 

Σύνδρομα Μυοπεριτονιακού Πόνου - Trigger Points: Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση

 

Εισηγητής: Robert Gerwin MD, FAAN, Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου John Hopkins, Η.Π.Α.

 

Τόπος: Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θσσαλονίκη

 

Το σεμινάριο μοριοδοτήθηκε με 18 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (EACCME-UEMS) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

 

gerw1.jpg gerw2.jpg
gerw3.jpg gerw4.jpg

  

 

 

                                                                              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

                                                ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ:

 

           "ΚΛΙΝΙΚΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ"

     Εισηγητής:Dr. Raphael Nogier         (Groupe Lyonnais d’ etudes Medicales).