Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Στους ιατρούς που συμμετέχουν στα σεμινάρια εκπαύδευσης στον Ιατρικό Βελονισμό προτείνονται τα παρακάτω συγγράμματα:

 

 


 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Του Δρ Δημήτρη Βασιλάκου καθηγητή ΑΠΘ

Σύγγραμμα βελονισμού 750 σελίδων.

 

 

 

ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ TRIGGER

Του Δρ Δημήτρη Βασιλάκου καθηγητή ΑΠΘ

Σύγγραμμα βελονισμού 425 σελίδων

 

 

 

 

Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ - Ένας πλήρης θεραπευτικός οδηγός

του Δρ Η.Κωνσταντινίδη και του Ι.Κωνσταντινίδη
Δίτομο σύγγραμμα βελονισμού 1050 σελίδων.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Του ιατρού Αλεξανδρή Ιωάννη

Σύγγραμμα βελονισμού 280 σελίδων.