Πρακτική εξάσκηση ιατρών

Η Θεωρία συνδυάζεται με την Πράξη στα σεμινάρια βελονισμού

Στα σεμινάρια μας οι ιατροί από την αρχή της εκπαίδευσης, έρχονται σε επαφή με την ιατρική πράξη του βελονισμού.  Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται και επί πραγματικών περιστατικών και έτσι εξοικειώνονται απόλυτα σε αληθινές  συνθήκες αντιμετώπισης των ασθενών.

 

Συνδυάζοντας σε κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο βελονισμού, τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση επί πραγματικών ασθενών, επιτυγχάνουμε το στόχο μας, που είναι η δημιουργία επαγγελματιών στο βελονισμό. Σκοπός μας είναι η περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη των ιατρών και το όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.