Πληροφορίες για το Ινστιτούτο

Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας, είναι  ένα κέντρο οργάνωσης και διεξαγωγής σεμιναρίων ιατρικού βελονισμού. Ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη από μια ομάδα ιατρών με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο του βελονισμού, με αφορμή το αυξημένο ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας να γνωρίσει και να εφαρμόσει την πανάρχαια θεραπευτική τεχνική, μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης.

 

Έτσι δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατριοκού βελονισμού το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε γιατρούς, (ο βελονισμός σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 574/Α4/1191/21-2-1980  και Υ7α/ΓΠ 55092/27-7-2004 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας είναι ιατρική πράξη)  και στηρίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας - Δομημένο σύμφωνα με τις επιταγές του Διεθνούς Συμβουλίου Ιατρικού Βελονισμού (ICMART).

 

Για τη δημιουργία αυτού του προγράμματος, η εκπαιδευτική ομάδα ήρθε σε επαφή με αντίστοιχα κέντρα και συλλόγους ιατρικού βελονισμού του εξωτερικού, "δανείστηκε" την εμπειρία τους και κατέστρωσε  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διετούς διάρκειας, το οποίο υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2000 - 2001 στη Θεσσαλονίκη.

Έκτοτε τα σεμινάρια βελονισμού πραγματοποιούνται με επιτυχία κάθε χρόνο  στην Θεσσαλονίκη και από το 2006 και στην Αθήνα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ2013 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

Ισολογισμός Έκθεση Διαχείρισης Προσάρτημα