ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

                                                                                                      ΑΘΗΝΑ 28 & 29 ΜΑΪΟΥ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Thomas Lundeberg  
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
 

την ανακοίνωση