Διδακτέα ύλη

Το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων βελονισμού παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη της βασικής ύλης του βελονισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή, στα πλαίσια της ενιαίας ιατρικής. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πιστοποιημένο από την ICMART.

 

Η πρακτική εξάσκηση των ιατρών γίνεται και επί πραγματικών περιστατικών, κάτι που αποδεικνύει τη στόχευση  του εκπαιδευτικού μας κέντρου στην αποτελεσματική εκπαίδευση των ιατρών στον ιατρικό βελονισμό.

 

 

Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις βασικές λειτουργίες και τη χρήση ιατρικών συσκευών, που χρησιμοποιούνται στο βελονισμό και ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ  ΥΛΗ

 

·        Βασική  θεωρία  της  παραδοσιακής  κινέζικης  ιατρικής.

·        Θεωρία  των  μεσημβρινών.

·        Τοπολογία  και  ενδείξεις  των  σημείων  βελονισμού.

·        Σύγχρονες  προσεγγίσεις  του  ιατρικού  βελονισμού (νευροφυσιολογία, νευροχημεία).

·        Διαγνωστικές  μέθοδοι – διαφορική  διάγνωση.

·        Νοσολογία  και  θεραπευτικά  πρωτόκολλα.

·        Αντιμετώπιση  οξέων  και  χρόνιων  επώδυνων  συνδρόμων.

·        Ηλεκτροβελονισμός.

·        Αισθητικός βελονισμός

·        Ωτοβελονισμός – Ωτοθεραπεία.

·        Κρανιοβελονισμός (κινεζικός και κατά Yamamoto)-  LASER

·        Σύνδρομα  Μυοπεριτονιακού  Πόνου –  Trigger  Points.

·        Πρακτική  εξάσκηση (τεχνική  εντοπισμού  και  ψηλάφησης  των σημείων, μέθοδοι

         βελονισμού, χρήση  των  σύγχρονων  συσκευών  διάγνωσης  και  θεραπείας)